8 ශ්‍ර‍ේණිය

 • Instructor: Admin
 • Lectures: 23
Categories:

මෙහි  Curriculum  ටැබ් එක වෙත ගොස් ඔබට අවශ්‍ය පාඩම් කොටස වෙත පිවිසෙන්න​. මෙම සියලුම පැවරුම් කොටස් පාසලට පැමිණි පසු අදාල ගුරු මහත්ම මහත්මීන් හට ලබා දිය යුතුයි. ඔබට ඔබගේ අදහස් දැක්වීමට සහ ගුරුවරුන් සමග විෂය කරුණු සාකච්චා කිරීමට Comment  කොටස භාවිතා කරන්න​.

දෙමව්පියනි,
දරුවන් මෙම විෂය කොටස් නිසියාකාරව සම්පූර්ණ කිරීමට යොමු කරන්න​. ඒ සඳහා ඔවුන් උනන්ඳු කරවන්න​. මෙම අධ්‍යාපනික ව්‍යාපෘතිය​ ඔබ වෙත ගෙන ඒම සඳහා විශාල කැපවීමක් කරමින් සිටී. එහි ප්‍රතිඵල නෙලාගෙන තවත් ඉදිරියට යන්න කැපවෙමු.

සියලුම සිසු දරුවන් වෙනුවෙන් ආදි ශිෂ්‍ය සංගමයේ සහ එහි ඩිජිටල් මීඩියා හා තොරතුරු තාක්‍ෂණික අංශයේ පරිශ්‍රමයකි.

This is an effort of the Old Boys  Association and its Digital Media and IT department for all students.

OBA IT & Digital Media Team

There is no review for this course

Rating

Not enough ratings to display

(6) Comments

 • Dilminika May 5, 2020 @ 9:11 pm

  Welcome

  • senesh dharmasena May 8, 2020 @ 12:10 pm

   gread 8 sinhala padam

 • N H Liyanage May 11, 2020 @ 1:08 pm

  Can I please know whether lessons of English medium subjects such as Science, Maths and Civic will be posted in this site for the Grade 8 students. Also any idea about the other subjects lessons as well. There are lessons circulated via watsup but not all the subjects . Is there any way of getting lessons at least for the main subjects. ( Science, Maths, English, Sinhala, Civic, History etc out of 13 subjects). Thank you all who made arrangements for e-learnings lessons for us via this site

  • Anushka Pathiraja May 18, 2020 @ 6:15 pm

   English medium Science lessons for grade 8 will be uploaded soon. We are working on preparing some lessons and will take some time with limited resouces. Thank you !

   • Admin bar avatar
    Dhammika July 2, 2020 @ 8:18 pm

    Great work

 • Pasindu gayanuka July 26, 2020 @ 7:42 am

  Thanks mis

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X