3 ශ්‍ර‍ේණිය

 • Instructor: Admin
 • Lectures: 98
 • Duration: 10 weeks
Categories:

මෙහි  Curriculum  ටැබ් එක වෙත ගොස් ඔබට අවශ්‍ය පාඩම් කොටස වෙත පිවිසෙන්න​. මෙම සියලුම පැවරුම් කොටස් පාසලට පැමිණි පසු අදාල ගුරු මහත්ම මහත්මීන් හට ලබා දිය යුතුයි. ඔබට ඔබගේ අදහස් දැක්වීමට සහ ගුරුවරුන් සමග විෂය කරුණු සාකච්චා කිරීමට Comment  කොටස භාවිතා කරන්න​.

දෙමව්පියනි,
දරුවන් මෙම විෂය කොටස් නිසියාකාරව සම්පූර්ණ කිරීමට යොමු කරන්න​. ඒ සඳහා ඔවුන් උනන්ඳු කරවන්න​. මෙම අධ්‍යාපනික ව්‍යාපෘතිය​ ඔබ වෙත ගෙන ඒම සඳහා විශාල කැපවීමක් කරමින් සිටී. එහි ප්‍රතිඵල නෙලාගෙන තවත් ඉදිරියට යන්න කැපවෙමු.

සියලුම සිසු දරුවන් වෙනුවෙන් ආදි ශිෂ්‍ය සංගමයේ සහ එහි ඩිජිටල් මීඩියා හා තොරතුරු තාක්‍ෂණික අංශයේ පරිශ්‍රමයකි.

This is an effort of the Old Boys  Association and its Digital Media and IT department for all students.

OBA IT & Digital Media Team

There is no review for this course

Rating

Not enough ratings to display

(4) Comments

 • mohamed amjad April 19, 2020 @ 6:40 pm

  Comment *good

 • mohamed amjad April 19, 2020 @ 6:42 pm

  Comment *good for all the student

 • Shivanka Perera April 23, 2020 @ 9:23 pm

  The Principal,
  dear teachers , the excellent work, you are doing is highly appreciated. The work sheet you are forwarding via web is well planned and benefitial for enhancing our children’s knowledge..

 • Kothmina Mandara June 29, 2020 @ 12:09 am

  කොරෝනා වසංගතය නිසා ලංකාවාසි සියලු සිසු සිසුවියන් ගේ අධ්‍යාපන කටයුතු අඩාල වී ඇති මෙම සමයේ අප දරුවන්ගේ අධ්‍යාපන කටයුතු කිසිදු පසුබෑමකට ලක් නො වන අයුරින් විෂය නිර්දේශය ආවරණය වන පරිදි මනාව සකසා ගත් පාඩම් මාලාවන් දරුවන්ගේ පුංචි මනසට කා වැදී යන අයුරින් සකසා එවන 3C ශ්‍රේණියේ ආචාරිණී චතුරාණි දිල්රුක්‍ෂි මියට අප ගේ හද පිරි ගෞරවය හා ස්තුතිය මෙයින් ප්‍රකාශ කර සිටිමි.තවද පන්ති නියෝජිත මනෝරි මහත්මිය ද ඔබතුමියට නොමදව සහය වෙමින් අප දරුවන් වෙනුවෙන් දක්වන සහය ද ඉතා අගය කොට සලකමි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X